دسته: لجر (Ledger)

لجر (Ledger) شرکت Ledger با همکاری درگاه پرداخت Crypto.com سیستم پرداخت ارز دیجیتال خود را توسعه می دهد

شرکت Ledger با همکاری درگاه پرداخت Crypto.com سیستم پرداخت ارز دیجیتال خود را توسعه می دهد

لجر (Ledger) شرکت ledger امکان ذخیره و مبادله ارز TRON یا TRX را به پلتفرم Ledger Live اضافه کرد.

شرکت ledger امکان ذخیره و مبادله ارز TRON یا TRX را به پلتفرم Ledger Live اضافه کرد.